Eczacılık Fakültesi

Yönetim Kurulu


YÖNETİM KURULU

Başkan-Dekan V. Prof.Dr.Gülden Zehra OMURTAG
Profesör Üye Prof.Dr. Şeref DEMİRAYAK
Profesör Üye Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ
Profesör Üye Prof.Dr. Fatma TOSUN
Doçent Üye Doç.Dr. Barkın BERK
Doçent Üye Doç.Dr. Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR
Dr. Öğr. Üyesi Üye Dr. Öğr. Üyesi. Tuğba İDUĞ