Eczacılık Fakültesi

Dekanın mesajı


Dekanın mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz, İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bu yıl kuruluşunun 8. yılını tamamlıyor. 4. mezunlarımızı verdiğimiz bu yıl fakültemiz öğrencilerimize hak ettikleri üst düzey eğitimi sunmak ve öğrencilerimizden gelen pozitif geri bildirimleri her yıl daha ileri seviyelere taşımak konusunda iddialıdır. Lisans programımızın amacı; mesleki etik değerlere sahip, gelişime açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için gereken kuvvetli akademik temellere sahip ve ülke kalkınmasına katkı yapan nitelikli eczacılar yetiştirmektir. Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’deki gelişime açık, öncü konumundaki fakültemiz, üniversitemizin sağladığı imkanlarla istikrarlı yükselişini sürdürmektedir. Fakültemiz donanımlı dinamik öğretim üyesi kadrosu ile araştırma projeleri gerçekleştirerek, yayınlar yaparak, danışmanlık hizmetleri vererek bilime ve endüstriye ciddi katkı yapmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlama konusunda sunduğumuz etkinlikler ve eğitim programları ile donanımlı eczacılar olarak yetişmelerini sağlamak için bizler de elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz. Dürüstlük, çalışkanlık, çevre ve topluma karşı görev ve sorumluluklarla örnek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, standartları yüksek mezunlarımızın kamuda, endüstride ve akademik ortamda başarı ile sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok tercih edilir hale gelmeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Öte yandan “daha iyisi yapılamaz mı?” sorusunu kendimize sormaktan da hiç vazgeçmiyoruz.

Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimleri sırasında Rektörlüğümüzün kurduğu seçmeli dersler havuzundan çeşitli kültür dersleri okutulmakta, kişisel becerilerin geliştirilmesi için çaba sarfedilmekte, çeşitli sosyal etkinlikler, sportif faaliyetler ve toplantılar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin de sosyal etkinlikler konusundaki katılımcı yaklaşımlarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin sosyo kültürel gelişimleri konusunda vizyon sahibi olmaları için düzenlendiğimiz etkinlikler arasında kültürel geziler de bulunmaktadır. Bu geziler içinde ilaç fabrikaları, botanik gezileri, sportif faaliyetlerin de yer aldığı piknik gezileri yer almaktadır. Üniversitemizin de içinde bulunduğu Erasmus+ gibi uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir. Ayrıca üniversitemizde başarılı gençlerimizin yararlanabileceği kurum içi çift anadal, yandal ve yatay geçiş programlarımızda mevcuttur. Fakültemiz 2017 Ocak ayı itibari ile Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na akredite olmak üzere başvurusunu yaptı.1 yıl süreyle ''Akreditasyon Adayı'' statüsünü aldı. Hep birlikte hedeflediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak için çalışmaya devam etmekteyiz. Bize bu heyecanı sizler aşılıyorsunuz.

Sevgi ve Saygılarımla.

Prof.Dr. Gülden Z. OMURTAG

Dekan V.