Eczacılık Fakültesi

Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG

Başkan

Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK

Üye

Prof. Dr. Fatma TOSUN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar MACİT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Rashida M. UMAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Metin UYAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Emre EYÜPOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Büşra Nur ÇATTIK

Üye

Arş. Gör. Sevde Nur BİLTEKİN

Üye

Arş. Gör. Zafer ŞAHİN

Üye

Arş. Gör. Esra ACAR ŞAH

Üye

Arş. Gör. M. Eşref TATLIPINAR

Üye

Arş. Gör. Nesrin HÖKENEK

Üye

Ecz. Neda TANER

Üye