Eczacılık Fakültesi

Yatay Geçiş Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM

Üye

Arş. Gör. Zafer ŞAHİN

Üye

Arş. Gör. Merve ERTAŞ

Üye