Eczacılık Fakültesi

Yatay Geçiş Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Doç. Dr. Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Üye

Arş. Gör. Zafer ŞAHİN

Üye

Arş. Gör. Merve ERTAŞ

Üye