Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 

AD SOYAD ÜNVANI E-MAIL GÖREV YERİ
Abdullah Azmi Bilgin* Prof.Dr. aabilgin@medipol.edu.tr Türk Dili
Ali Osman Aydın** Prof.Dr. aaydin@sakarya.edu.tr Analitik Kimya
Alper Atasever* Prof.Dr. aatasever@medipol.edu.tr Uluslararası Tıp Fakültesi
Asrın Nalbant* Öğr.Gör. analbant@medipol.edu.tr  
Ayşe Esra Karadağ Araş.Gör. aeguler@medipol.edu.tr Farmakognozi
Barkın Berk Doç.Dr. bberk@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Bayram Ufuk Şakul* Prof.Dr. usakul@medipol.edu.tr Uluslararası Tıp Fakültesi/Anatomi
Büşra Nur Çattık* Öğr.Gör. bncattik@medipol.edu.tr SHMYO
Büşra Şahin Uzm. bsahin@medipol.edu.tr Analitik Kimya
Celal Sarıoğlu* Okutman csarioglu@medipol.edu.tr İngilizce
Ceysu Bender Araş.Gör. cbender@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Çağlar Macit Dr. Öğr. Üyesi cmacit@medipol.edu.tr Farmakoloji
Doğan Üvey** Öğr.Gör.Dr. doganuvey33@yahoo.com  Eczacılık Tarihi
Ecehan Onay Araş.Gör. eonay@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Elif Zeynep Yılmaz* Dr. Öğr. Üyesi ezyilmaz@medipol.edu.tr  Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Emin Olgun** Öğr.Gör. eminolgun@gmail.com  Eczane Yöneticiliği
Emre Fatih Bülbül Araş.Gör. efbulbul@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Emre Şefik Çağlar Araş.Gör. escaglar@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Esra Acar Araş.Gör eacar@medipol.edu.tr Farmakognozi
Fatma Tosun Prof.Dr. ftosun@medipol.edu.tr Farmakognozi
Göksel Şener ** Prof.Dr. gsener@marmara.edu.tr Farmakoloji
Gülden Zehra Omurtag Prof.Dr. gzomurtag@medipol.edu.tr Farmasötik Toksikoloji
Hacer Tuğba Doğan Araş.Gör. htdogan@medipol.edu.tr Farmakognozi
Hilmi Bakır** Öğr.Gör hbakir@medipol.edu.tr  Hastane Eczacılığı
Hüseyin Demir* Öğr.Gör. hdemir@medipol.edu.tr SHMYO
İdil Tamer* Dr. Öğr. Üyesi itamer@medipol.edu.tr  Halkla İlişkiler
İpek Tamara Çetiner* Öğr.Gör. ipcetiner@medipol.edu.tr Medipol Dil Okulu
Mahmut Özbek** Öğr.Gör. mahmut.ozbek@worldmedicine.com.tr  Endüstride Eczacılık
Mahmut Tokaç* Dr. Öğr. Üyesi mtokac@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Tıp Tarihi ve Etik
Mehmet Ozansoy* Dr. Öğr. Üyesi mozansoy@medipol.edu.tr Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Mehmet Evren Okur** Dr.Ecz. evrenokurecz@gmail.com Farmakoloji
Merve Ertaş Araş.Gör. mertas@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Metin Uyar* Dr. Öğr. Üyesi muyar@medipol.edu.tr SHMYO
Mevlüt Tatlıyer* Dr. Öğr. Üyesi mtatliyer@medipol.edu.tr  Sağlık Ekonomisi
Muhammed Mustafa Kaya* Okutman mmkaya@medipol.edu.tr  Dil Okulu
Muhammet Davut Arpa Dr. Öğr. Üyesi mdarpa@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Mücteba Eşref Tatlıpınar Araş.Gör. metatlipinar@medipol.edu.tr Farmasötik Toksikoloji
Neda Taner* Öğr.Gör. neda.taner@gmail.com Farmakoloji
Neslihan Üstündağ Okur Doç.Dr. nustundag@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Neslihan Yüzbaşıoğlu* Dr. Öğr. Üyesi ncankara@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi
Nesrin Emekli* Prof.Dr. nemekli@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji
Nesrin Hökenek Araş.Gör. nhokenek@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Nevra Bedriye Baker Arapoğlu** Öğr.Gör.   Farmakoekonomi
Nihal Sunal* Dr. Öğr. Üyesi nsunal@medipol.edu.tr Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Nüket Güler Baysoy* Dr. Öğr. Üyesi nbaysoy@medipol.edu.tr Uluslararası Tıp Fakültesi
Pakize Yiğit* Dr. Öğr. Üyesi pyigit@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Pınar Sinem Omurtag Özgen Araş.Gör. psozgen@medipol.edu.tr Analitik Kimya
Rashida Muhammed Umar Dr. Öğr. Üyesi rmumar@medipol.edu.tr Farmakoloji
Recep Serdar Alpan Prof.Dr. salpan@medipol.edu.tr Farmakoloji
Selman Duran* Dr. Öğr. Üyesi sduran@medipol.edu.tr Eczane Yöneticiliği
Serkan Aykut Adalmaz** Öğr.Gör. aykutadalmaz@berko.com.tr İlaçta Pazarlama
Betül Giray Dr. Öğr. Üyesi bgiray@medipol.edu.tr Farmasötik Mikrobiyoloji
Sevde Nur Biltekin Araş.Gör. snbiltekin@medipol.edu.tr Farmasötik Mikrobiyoloji
Sevim Rollas** Prof.Dr. sevimrolas@gmail.com Farmasötik Kimya
Şeref Demirayak Prof.Dr. sdemirayak@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Taner Akbaş** Öğr.Gör. taner.akbash@gmail.com Dil Okulu
Tuğba İduğ Dr. Öğr. Üyesi tidug@medipol.edu.tr Farmakognozi
Ülkan Kılıç* Prof.Dr. ukilic@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji
Ümit Can Erim Öğr.Gör. uerim@medipol.edu.tr Analitik Kimya
Vahdettin Engin* Prof.Dr. vengin@medipol.edu.tr Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Vildan Yozgatlı Araş.Gör. vyozgatli@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Yıldız Aymış* Öğr.Gör. yaymis@medipol.edu.tr Hastane Eczacılığı
Yıldız Erginer** Prof.Dr. yerginer@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Zafer Şahin Araş.Gör. zsahin@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
       
* kurum içi görevlendirme      
** kurum dışı görevlendirme