Eczacılık Fakültesi

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 

AD SOYAD ÜNVANI E-MAIL GÖREV YERİ
Abdullah Azmi Bilgin* Prof. Dr. aabilgin@medipol.edu.tr Türk Dili
Ahmet Zeki Şengil* Prof. Dr. asengil@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi
Ali Osman Aydın** Prof. Dr. aaydin@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi/Analitik Kimya
Alper Atasever* Prof. Dr. aatasever@medipol.edu.tr Uluslararası Tıp Fakültesi
Asrın Nalbant* Öğr. Gör. analbant@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi
Aykut Can* Öğr. Gör. aykutcan@medipol.edu.tr Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi
Ayten Altıntaş* Prof. Dr. aytenaltintas@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi
Ayşe Arzu Şakul* Dr. Öğr. Üyesi aasakul@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi
Ayşe İstanbullu Tosun Dr. Öğr. Üyesi atosun@medipol.edu.tr Farmasötik Mikrobiyoloji
Ayşe Esra Karadağ Araş.Gör. aeguler@medipol.edu.tr Farmakognozi
Ayşe Seval Palteki** Öğr. Gör. sevpal@gmail.com Halk Sağlığı
Barkın Berk Prof. Dr. bberk@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Barış Günay* Öğr. Gör. bgunay@medipol.edu.tr İngilizce
Bayram Ufuk Şakul* Prof. Dr. usakul@medipol.edu.tr Uluslararası Tıp Fakültesi/Anatomi
Berrak Çağlayan* Dr. Öğr. Üyesi bcaglayan@medipol.edu.tr  
Büşra Nur Çattık Öğr. Gör. bncattik@medipol.edu.tr Farmakoloji
Büşra Şahin Uzm. bsahin@medipol.edu.tr Analitik Kimya
Cafer Marangoz* Prof. Dr. cmarangoz@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Fizyoloji
Celal Sarıoğlu* Okutman csarioglu@medipol.edu.tr İngilizce
Cihad Furkan Eliaçık* Öğr. Gör. cfeliacik@medipol.edu.tr İngilizce
Çağlar Macit Dr. Öğr. Üyesi cmacit@medipol.edu.tr Farmakoloji
Elif Zeynep Yılmaz* Dr. Öğr. Üyesi ezyilmaz@medipol.edu.tr Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Emin Olgun** Öğr. Gör. eminolgun@gmail.com Eczane Yöneticiliği
Emre Şefik Çağlar Araş. Gör. escaglar@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Esra Acar Şah Araş. Gör eacar@medipol.edu.tr Farmakognozi
Fatma Tosun Prof. Dr. ftosun@medipol.edu.tr Farmakognozi
Fatma Julide Akbuğa** Prof. Dr. jakbuga@hotmail.com Biyoteknoloji
Gökberk Karabay** Ecz. gkarabay@medipol.edu.tr Farmakognozi
Gözde Ülfer Dr. Öğr. Üyesi gulfer@medipol.edu.tr Biyokimya
Gülden Zehra Omurtag Prof. Dr. gzomurtag@medipol.edu.tr Farmasötik Toksikoloji
Hacer Tuğba Değirmencioğlu Araş. Gör. htdogan@medipol.edu.tr Farmakognozi
Hatice Kübra Elçioğlu** Prof. Dr. kubra.elcioglu@marmara.edu.tr Farmakoloji
Hilmi Bakır** Öğr. Gör hbakir@medipol.edu.tr Hastane Eczacılığı
Hüseyin Demir* Öğr. Gör. hdemir@medipol.edu.tr SHMYO
İdil Tamer* Doç. Dr. itamer@medipol.edu.tr Halkla İlişkiler
İlyas Özçiçek* Dr. Öğr. Üyesi iozcicek@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi
İpek Tamara Çetiner* Öğr. Gör. ipcetiner@medipol.edu.tr Medipol Dil Okulu
Kenan Demir* Dr. Öğr. Üyesi kdemir@medipol.edu.tr Farmakoekonomi
Mahmut Özbek** Öğr. Gör. mahmut.ozbek@worldmedicine.com.tr Endüstride Eczacılık
Mahmut Tokaç* Dr. Öğr. Üyesi mtokac@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Tıp Tarihi ve Etik
Mehmet Ozansoy* Dr. Öğr. Üyesi mozansoy@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Fizyoloji
Merve Ertaş Dr. Araş.Gör. mertas@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Metin Uyar* Dr. Öğr. Üyesi muyar@medipol.edu.tr Eczacılık İşletmeciliği
Mevlüt Tatlıyer* Dr. Öğr. Üyesi mtatliyer@medipol.edu.tr Sağlık Ekonomisi
Muhammed Mustafa Kaya* Okutman mmkaya@medipol.edu.tr Dil Okulu
Muhammet Davut Arpa Dr. Öğr. Üyesi mdarpa@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Mücteba Eşref Tatlıpınar Araş. Gör. metatlipinar@medipol.edu.tr Farmasötik Toksikoloji
Neda Taner* Öğr. Gör. neda.taner@gmail.com Klinik Eczacılık
Neslihan Yüzbaşıoğlu* Doç. Dr. ncankara@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi
Neslin Emekli* Prof.Dr. nemekli@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji
Nesrin Hökenek Araş.Gör. nhokenek@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Nevra Bedriye Baker Arapoğlu** Öğr.Gör. nevrabaker@yahoo.com Farmakoekonomi
Nihal Sunal* Dr. Öğr. Üyesi nsunal@medipol.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi
Nihal Karakaş* Dr. Öğr. Üyesi nkarakas@medipol.edu.tr Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Nüket Güler Baysoy* Dr. Öğr. Üyesi nbaysoy@medipol.edu.tr Uluslararası Tıp Fakültesi
Ozan Emre Eyüpoğlu Dr. Öğr. Üyesi oeeyupoglu@medipol.edu.tr Biyokimya
Onur Polat Öğr. Gör. onurpolat@medipol.edu.tr İngilizce
Pakize Yiğit* Dr. Öğr. Üyesi pyigit@medipol.edu.tr Tıp Fakültesi/Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Pınar Sinem Omurtag Özgen Dr. Öğr. Üyesi psozgen@medipol.edu.tr Analitik Kimya
Rashida Muhammed Umar Dr. Öğr. Üyesi rmumar@medipol.edu.tr Klinik Eczacılık
Seda Kumru* Dr. Öğr. Üyesi skumru@medipol.edu.tr Farmakoekonomi
Selman Duran* Dr. Öğr. Üyesi sduran@medipol.edu.tr Eczane Yöneticiliği
Serkan Aykut Adalmaz** Öğr.Gör. aykutadalmaz@berko.com.tr İlaçta Pazarlama
Sevde Nur Biltekin Kaleli Araş.Gör. snbiltekin@medipol.edu.tr Farmasötik Mikrobiyoloji
Sevim Rollas** Prof.Dr. sevimrolas@gmail.com Farmasötik Kimya
Sibel Doğan* Dr. Öğr. Üyesi sdogan@medipol.edu.tr Sağlık Bilimleri Fakültesi
Şeref Demirayak Prof.Dr. sdemirayak@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
Taner Akbaş** Öğr.Gör. taner.akbash@gmail.com Dil Okulu
Tuğba İduğ Dr. Öğr. Üyesi tidug@medipol.edu.tr Farmakognozi
Ümit Can Erim Dr. Öğr. Üyesi uerim@medipol.edu.tr Analitik Kimya
Vahdettin Engin* Prof.Dr. vengin@medipol.edu.tr Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Vildan Yozgatlı Araş.Gör. vyozgatli@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Yıldız Aymış** Öğr.Gör. yaymis@medipol.edu.tr Hastane Eczacılığı
Yıldız Erginer** Prof.Dr. yerginer@medipol.edu.tr Farmasötik Teknoloji
Zafer Şahin Dr. Araş.Gör. zsahin@medipol.edu.tr Farmasötik Kimya
       
* kurum içi görevlendirme      
** kurum dışı görevlendirme