Eczacılık Fakültesi

Patent


Doç. Dr. Neslihan Üstündağ OKUR

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Araş. Gör. Emre Şefik ÇAĞLAR

Patent No: 2015/10892 (incelemede)

Patent Adı: Tedavi Amaçlı Benzokain içeren Mikroemülsiyon Bazlı Hidrojel Formülasyonları ve Üretim Yöntemi”