Eczacılık Fakültesi

Arş.Gör. Esra ACAR'ın posteri ikincilik ödülü aldı.


Arş.Gör. Esra ACAR'ın posteri ikincilik ödülü aldı.

9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı - BİHAT 2018 ‘de Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Esra Acar’ın “Clematis viticella L. Bitkisinin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivite Profili Üzerine in vitro Biyoyararlanım Çalışmaları”başlıklı bildirisi POSTER SUNUMUnda 2. olmuştur.