Eczacılık Fakültesi

Eğitim Öğretim Rehberi Hazırlama Komisyonu


 Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Prof. Dr. Fatma TOSUN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar MACİT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba İDUĞ

Üye

Araş. Gör. Ayşe Esra KARADAĞ

Üye