Eczacılık Fakültesi

Bilişim Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM

Başkan

Araş. Gör. M. Eşref TATLIPINAR

Üye

Araş. Gör. Ayşe Esra KARADAĞ

Üye

İlkay ERDOĞAN

Üye (İç Paydaş)