Eczacılık Fakültesi

Bitirme Projesi Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM

Üye

Araş. Gör. Ayşe Esra KARADAĞ

Üye