Eczacılık Fakültesi

Sınav Programı Hazırlama Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül HOŞ

Başkan

Araş. Gör. Ayşe Esra KARADAĞ

Üye

Araş. Gör. Betül ŞİRİN

Üye