Eczacılık Fakültesi

Ders Programı Hazırlama Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Prof. Dr. Gülden Zehra OMURTAG

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zafer ŞAHİN

Üye

Araş. Gör. Sevde Nur BİLTEKİN KALELİ

Üye

İdari Personel Sevgi BEYAZKILINÇ

Üye