Eczacılık Fakültesi

Satın Alma Komisyonu


Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut ARPA

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sinem OMURTAG ÖZGEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Zafer ŞAHİN

Üye

Araş. Gör. Sevde Nur BİLTEKİN KALELİ

Üye

Araş. Gör. M. Eşref TATLIPINAR

Üye