Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Araştırma alanları

Temel Eczacılık alanından biri olan Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Kimya, Farmakognozi ve Farmasötik Teknoloji gibi anabilim dallarıyla yakından ilişkili olan mutidisipliner bir çalışma alanıdır. Mikrobiyoloji teorik ve uygulama dersleri, ikinci sınıfta okutulmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’nın araştırma alanları;

  1. Yeni sentezlenmiş maddelerin ve ayrıca, bitki ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi,
  2. Farmasötik teknoloji formülasyonlarının antimikrobiyal aktivitelerinin tayin edilmesi,

Öğretim Kadrosu

                                                                            

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül HOŞ                          Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İSTANBULLU TOSUN                                                           Araş. Gör. Sevde Nur BİLTEKİN KALELİ

    (Anabilim Dalı Başkanı)