Eczacılık Fakültesi

İlaç Endüstrisinde Staj Yapmak İsteyen 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine


İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) olarak endüstrinin nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi, ilaç endüstrisine ilgi duyan öğrencilerin endüstriyi tanıması ve eğitim süreçlerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabilmeleri için “Endüstriyi Keşfet Staj Programı”nı oluşturduk. Program, zorunlu kısa ve uzun dönemli stajlarını endüstride yapmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik hizmet verecektir.

Program kapsamında aday başvuruları standart bir form çerçevesinde alınacaktır. Form doldurulduktan sonra öğrencilerden belirlenmiş sorulara verecekleri cevapları videoya çekip yüklemeleri beklenmektedir. Tamamlanan başvurular sistem içindeki bir havuzda toplanacak ve programda yer alan İEİS üyesi firmalar tarafından görüntülenecektir.

İlk aşamada yaz için kısa dönem staj yapmak isteyen öğrencilerin 24 Mart 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular, program dahilindeki firmalar tarafından değerlendirilecek ve 19 Nisan 2019 tarihine kadar başvuru sahiplerine olumlu/olumsuz dönüş yapılacaktır. Uzun dönemli stajlar için süreç ilerleyen tarihlerde başlatılacak ve duyurusu yapılacaktır.

İlaç endüstrisinin öncü kuruluşu İEİS’in koordinasyonu ve fakültenizin değerli işbirliğinde, ilgili internet sayfası üzerinden stajlar sistemli bir şekilde düzenlenecek ve başvuruların standardizasyonu sağlanacaktır.

Programın başarısında üniversitelerimizle etkin işbirliği ve değerli akademisyenlerimizin desteği kritik önem taşımaktadır.

Staj Programı’na ilişkin sorular için [email protected] adresi ile iletişime geçilebilecektir.

Programın linkiwww.ieis.org.tr/endustriyikesfet

Saygılarımla,

 

Turgut Tokgöz

Genel Sekreter