Eczacılık Fakültesi

5. Sınıf Dersleri için gerekli Ön Koşullar Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Belirlendi.